Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Đáp án chính thức môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc, dưới đây là đáp án chính thức môn Văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Xem thêm: Nhận định đề môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2020

Xem đề TẠI ĐÂY

Đáp án: