Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Full đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT môn Địa lí thi tốt nghiệp THPT 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa kết thúc, dưới đây là full đáp án tất cả các mã đề môn Địa lí được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố:

Xem thêm: Đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề Mã đề Mã đề Mã đề

Đáp án: