Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Posts By lanhdv

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi tham khảm 2020 THPT quốc gia môn Toán

April 3, 2020 | 2

Đáp án gợi ý đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2020 môn Toán:

Hướng dẫn giải chi tiết từ thầy Nguyễn Thanh TùngChi tiết

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN GDCD THI THPT QG 2019

December 6, 2018 |

    So với đề thi năm 2018, đề tham khảo môn GDCD năm nay không xuất hiện thêm các dạng câu hỏi mới, lạ. Đề thi tham khảo năm 2019 có sự xuất hiện nội dung của chương trình … Chi tiết

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN LỊCH SỬ THI THPT QG 2019

December 6, 2018 |

So với năm 2018, đề thi tham khảo thi THPT QG 2019 môn Lịch sử có xu hướng an toàn hơn. Tỉ lệ câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử 11 là 12,5 %, còn lại 87,5% là các câu … Chi tiết

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN THI THPT QG 2019

December 6, 2018 |

So với năm 2018, Đề tham khảo môn Toán thi THOT QG 2019 có một số khác biệt, nội dung kiến thức của đề thi bao gồm chủ yếu kiến thức lớp 12 (tỷ lệ 10% lớp 10 và 11- … Chi tiết

Gợi ý đáp án Đề tham khảo môn Địa lí THPT quốc gia 2019

December 6, 2018 |

Đề tham khảo

Câu 41. Vùng đất Việt Nam gồm toàn bộ phần đất liền và các

A. hải đảo. B. đảo ven bờ. C. đảo xa bờ. D. quần đảo.

Câu 42. Biện pháp nào sau đây được sử dụng … Chi tiết

Gợi ý đáp án Đề tham khảo môn Hóa học THPT quốc gia 2019

December 6, 2018 |

Đề tham khảo

Gợi ý đáp án Câu Đáp án 41 B 51 D 61 D 71 C 42 A 52 C 62 C 72 A 43 C 53 B 63 B 73 D 44 BChi tiết

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT LÍ THI THPT QG 2019

December 6, 2018 |

So với đề thi THPT quốc gia năm 2018, đề thi minh họa cho kì thi THPT quốc gia năm 2019 có một số điểm. Về cấu trúc đề thi, so với 2018, số lượng câu hỏi trong đề thi … Chi tiết

Nhận định Đề tham khảo môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019

December 6, 2018 |

Dưới đây là nhận định Đề tham khảo môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019 từ HOCMAI, mời các bạn cùng theo dõi.

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN

Tổ Ngữ văn – Hệ thống giáo dục HOCMAI

Chi tiết

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN TIẾNG ANH THI THPT QUỐC GIA 2019

December 6, 2018 |

Đề thi tham khảo năm 2019 nhìn chung gần tương tự với đề thi THPT QG năm 2018 về cấu trúc. Các câu hỏi khó vẫn tập trung vào những câu hỏi về từ vựng. Tuy nhiên, sự phân hóa … Chi tiết

Gợi ý đáp án Đề tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2019

December 6, 2018 |

Đề tham khảo môn Sinh THPT QG 2019, nhìn chung các câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 chỉ thuộc cấp độ nhận biết, thông hiểu. Lớp 12 có đủ 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và … Chi tiết