Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Posts By huongpt5

Các Trường thành viên của Đại học Huế công bố phương thức tuyển sinh năm 2020

June 4, 2020 |

Năm 2020, Các Trường thành viên của Đại học Huế công bố phương thức tuyển sinh cụ thể như sau: 

Xem thêm:

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LUẬT – ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2019

Chi tiết

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam: Thí sinh có thể tham gia cả 3 phương thức tuyển sinh năm 2020

June 4, 2020 |

Năm 2020, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam công bố 3 phương thức tuyển sinh như sau:

Xem thêm: ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM NĂM 2019

1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt … Chi tiết

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà công bố phương thức tuyển sinh 2020

June 4, 2020 |

Năm 2020, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (Bắc Ninh) công bố phương thức tuyển sinh cụ thể như sau:

Xem thêm: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ NĂM 2019

1. Xét tuyển theo điểm thi … Chi tiết

Thông tin tuyển sinh năm 2020 của Đại học Lâm nghiệp

June 4, 2020 |

Năm 2020, Trường Đại học Lâm nghiệp công bố phương thức tuyển sinh như sau:

Xem thêm: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP ( CƠ SỞ 1 ) NĂM 2019 

1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Chi tiết

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đưa ra phương án tuyển sinh năm 2020

June 4, 2020 |

Năm 2020, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh cho hệ đào tạo Đại học chính quy với 1.500 chỉ tiêu các ngành, cụ thể như sau:

Xem … Chi tiết

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc Gia Hà Nội)

June 4, 2020 |

Năm 2020, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc Gia Hà Nội) công bố phương thức tuyển sinh như sau:

Xem thêm: Điểm chuẩn năm 2019 của Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Chi tiết

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc Gia Hà Nội)

June 4, 2020 |

Năm 2020, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc Gia Hà Nội) công bố phương thức tuyển sinh như sau:

Xem thêm: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2019

1. … Chi tiết

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố 4 đợt tuyển sinh

June 4, 2020 |

Năm 2020, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hay Đại học Việt Pháp tuyển sinh qua 4 đợt thông qua việc xét học bạ THPT và phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng tuyển sinh. Ngoài ra, … Chi tiết

Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh 3 ngành đào tạo mới năm 2020

June 4, 2020 |

Năm 2020, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) ngoài 15 ngành đào tạo hệ cử nhân thì có thêm 03 ngành đào tạo mới được tuyển sinh từ năm 2020 là: Sư phạm Lịch sử … Chi tiết

Phương thức tuyển sinh Đại học FPT năm 2020

June 4, 2020 |

Năm 2020, Trường Đại học FPT công bố phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:

Xem thêm: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC FPT NĂM 2019

1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Thí sinh có điểm … Chi tiết