Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

4 Đại học công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học Văn Hiến, Hùng Vương, Công nghệ Sài Gòn, Hoa Sen vừa thông báo phương án tuyển sinh cho năm học 2020 – 2021.

1. Phương án tuyển sinh của Đại học Văn Hiến

Đại học Văn Hiến dự kiến mở 7 ngành mới, nâng tổng số ngành lên 31 với chỉ tiêu tuyển sinh 3.600 chỉ tiêu.

Hình thức xét tuyển:

+ Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc Gia

+ Xét tuyển theo kết quả thi đánh gia năng lực của Đại học Quốc gian TP.HCM

+ Xét tuyển thẳng

+ Xét tuyển học bạ: thí sinh chọn một trong ba hình thức: (1) xét tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 kỳ lớp 11, học kỳ 1 lớp 12) cộng điểm ưu tiên khu vực phải đạt từ 18 điểm trở lên; (2) tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ lớp 12 cộng điểm ưu tiên khu vực đạt 18 trở lên; (3) điểm trung bình lớp 12 đạt từ 6 trở lên.

Dưới đây là chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Văn Hiến:

Chỉ tiêu tuyển sinh 2020 của Đại ọc Văn Hiến

Xem thêm điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Văn HIến TẠI ĐÂY.

2. Phương án tuyển sinh của Đại học Hùng Vương TP. HCM

Trong năm 2020, trường Đại học Hùng Vương TP.HCM dự kiến tuyển sinh bằng 2 hình thức: Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM; Xét tuyển học bạ lớp 12 hoặc trung cấp. Dưới đây là chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Hùng Vương:

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của Đại học Hùng Vương TP.HCM

Xem thêm điểm chuẩn 2019 của Đại học Hùng Vương TP. HCM TẠI ĐÂY.

3. Phương án tuyển sinh của Đại học Công nghệ Sài Gòn

Năm 2020, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn xét tuyển theo nhiều phương thức tuyển sinh: Xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc Gia; Xét tuyển bằng học bạ THPT; Xét tuyển bằng thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM; xét tuyển theo hình thức thi tuyển do trường tự tổ chức. Sau đây là chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Công nghệ Sài Gòn:

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Công nghệ Sài Gòn

Xem thêm điểm chuẩn 2019 của Đại học Công nghệ Sài Gòn TẠI ĐÂY.

4. Phương án tuyển sinh của Đại học Hoa Sen

Đại học Hoa Sen vừa chuyển đổi mã trường từ DTH thành HSU, trường dự kiến mở thêm 6 ngành học mới là: Nhật Bản học, Hoa Kỳ học, Quản trị sự kiện, Nghệ thuật số, Bảo hiểm và Thương mại điện tử.

Hình thức xét tuyển của trường:

+ Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc Gia (Ngành ngôn ngữ Anh phải đạt 5 điểm trở lên môn tiếng Anh).

+ Xét học bạ THPT Quốc Gia (thí sinh phải có điểm trung bình cộng 2 năm lớp 10, 11 và kỳ 1 lớp 12 từ 6 điểm trở lên).

+ Xét tuyển học bạ 3 năm THPT (thí sinh phải có điểm trung bình cộng các môn trong cả 3 năm cấp 3 từ 6 trở lên).

+ Xét kết quả học tập THPT theo tổ hợp 3 môn (thí sinh có điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp đạt từ 6 trở lên).

Ngoài ra trường sẽ có xét tuyển theo điều kiện đặc thù riêng của từng ngành, dưới đây là chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Hoa Sen:

Chỉ tiêu tuyển sinh 2020 của Đại học Hoa Sen

Xem thêm điểm chuẩn 2019 của Đại học Hoa Sen TẠI ĐÂY.