Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Quy chế, cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 (Dự thảo)

Chiều ngày 20/05/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020, theo đó Bộ GD quy định cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2020 như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Bài thi Tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Bài thi Tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, các đối tượng dự thi kỳ tốt nghiệp THPT gồm những đối tượng sau:

  • + Thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.
  • + Thí sinh GDTX phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.
  • + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp Trung cấp (thí sinh tự do) tham dự kỳ thi được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Hình thức bài thi: Các bài thi môn Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Riêng bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận.

Thời gian làm bài: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.

Điểm bài thi của thí sinh được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Công thức tính điểm như sau:

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)