Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

[2018] Đề thi và gợi ý đáp án môn Toán THPT quốc gia 2018

Dưới đây là trọn bộ đề thi và gợi ý đáp án môn Toán THPT quốc gia 2018 từ HOCMAI, mời các bạn cùng theo dõi.

(Cập nhật liên tục…)

Gợi ý đáp án

Mã đề 115, 105, 120 

Mã đề
Câu hỏi 115 105 120
1 A C D
2 C D C
3 C D D
4 C A C
5 B D C
6 A A D
7 D D B
8 B B A
9 D D A
10 C A D
11 A D B
12 C A A
13 A D D
14 B B D
15 A D B
16 B B D
17 D A B
18 A C C
19 D D D
20 B C C
21 D B A
22 D A C
23 A C C
24 A D C
25 A B A
26 D D A
27 B B A
28 B C C
29 A A B
30 D B D
31 A D C
32 B A D
33 A B D
34 B A A
35 D A C
36 D B D
37 C B D
38 A A B
39 D A B
40 B B A
41 A A B
42 B A A
43 B D D
44 D A B
45 A C C
46 D A A
47 B D C
48 B C A
49 D B A
50 D A A

Đề thi Toán THPTQG 2018

Các bạn click để xem các mã đề dưới đây:

Mã đề 102 Mã đề 103 Mã đề 107 Mã đề 109 Mã đề 110 Mã đề 113 Mã đề 121

Mã đề 123 Mã đề 124 Mã đề 115 Mã đề 105 Mã đề 120

Mã đề 101

Mã đề 104

Mã đề 106

Mã đề 108

Mã đề 111

Mã đề 112

Mã đề 117

Mã đề 119